head_bg

produktet

Kërkesat për përdorim të sigurt

Kushtojini vëmendje sigurisë kur përdorni hidroklorur aminoguanidinë, sepse është një kimikat toksik. Nëse ka një problem sigurie, mund të pësojë humbje të pamatshme. Më poshtë janë kërkesat për përdorim të sigurt.

1. Ne duhet të bëjmë një punë të mirë në mbrojtjen e sigurisë. Personeli duhet të ketë pajisje mbrojtëse për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me kimikatet toksike.

2. Bëni një punë të mirë në parandalimin e rrjedhjeve. Sapo të ndodhë rrjedhja, kjo do të sjellë kërcënime të sigurisë në mjedis dhe personel.

3. Pas përdorimit, trajtoni dorezat që janë ekspozuar ndaj klorhidratit të aminoguanidinës.

Çështjet e magazinimit

Me një fjalë, përdorimi i klorhidratit aminoguanidine ka kërkesa të rrepta dhe nuk mund të operohet verbërisht. Funksionimi i saktë mund të sigurojë siguri. Nëse keni ndonjë pyetje, konsultohuni me një prodhues profesional të kimikateve.

Si një kimikat toksik, hidrokloruri i aminoguanidinës ka kërkesa të larta mjedisore për ruajtje. Nëse nuk ruhet si duhet, është e lehtë të ndikosh në performancë dhe madje të shkaktojë aksidente sigurie. Dy pikat e mëposhtme duhet t'i kushtohet vëmendje gjatë ruajtjes.

1. Ruhet në vend të freskët

Meqenëse hidrokloruri i aminoguanidinës do të dekompozohet kur nxehet, dhe është një substancë toksike, ajo duhet të ketë ndikim në mjedis pas dekompozimit. Pra, duhet të vendoset në një vend të freskët, në mënyrë që të mos ketë paqëndrueshmëri të nxehtësisë.

2. Vulosur veçmas

Hidrokloruri i aminoguanidinës duhet të paketohet dhe vuloset veçmas. Nuk mund të ruhet me kimikate të tjera. Mbi të gjitha, është toksike. Alsoshtë gjithashtu e nevojshme të vendosni shenja paralajmëruese të sigurisë në vende të dukshme në depo. Kjo është një mënyrë efektive për të garantuar sigurinë.

Masat paraprake për ruajtjen e klorhidratit të aminoguanidinës janë futur këtu. Kur ruani, duhet t'i kushtoni vëmendje, në mënyrë që të siguroni që performanca të mos preket.


Koha e postimit: Gusht-08-2020